Key English Azerbaijani
$lang["cashups_amount"] Amount Məbləğ
$lang["cashups_amount_number"] Amount must be a number Məbləğ rəqəmlə olmalıdır
$lang["cashups_amount_required"] Amount is a Required Field. Məbləğ zəruri sahədir.
$lang["cashups_cancel_cashups"]
$lang["cashups_cancel_cashups_enter"]
$lang["cashups_cannot_be_deleted"] Cashup cannot be deleted Pul vahidi silinməsi mümkün deyil
$lang["cashups_cash_difference"]
$lang["cashups_close_date"] Close Date Bağlanma Tarixi
$lang["cashups_close_employee"] Closed By Bağlıdır
$lang["cashups_closed_amount_card"] Cards Kartlar
$lang["cashups_closed_amount_cash"] Closed Cash Kassanın Bağlanması
$lang["cashups_closed_amount_check"] Checks Çeklər
$lang["cashups_closed_amount_due"] Dues Rüsum
$lang["cashups_closed_amount_giftcard"]
$lang["cashups_closed_amount_total"] Total Cəmi
$lang["cashups_closed_date"] Closed Date Bağlanma tarixi
$lang["cashups_confirm_delete"] Are you sure you want to delete the selected Cashup? Seçilmiş Pul vahidi silmək istədiyinizə əminsinizmi?
$lang["cashups_confirm_restore"] Are you sure you want to restore selected Cashup(s)? Seçilmiş Pul vahidi bərpa etmək istədiyinizə əminsinizmi?
$lang["cashups_confirm_submit"]
$lang["cashups_date_number"] Date must be a number Tarix rəqəmlə olmalıdır