Key English Czech
$lang["customers_account_number"] Account # Účet č. #
$lang["customers_account_number_duplicate"] Account Number is already present in the database. Číslo účtu již existuje v databázi.
$lang["customers_available_points"] Points Available Dostupné body
$lang["customers_available_points_value"]
$lang["customers_average"] Average spent Průměrná útrata
$lang["customers_avg_discount"] Average discount Průměrná sleva
$lang["customers_basic_information"] Information Informace
$lang["customers_company_name"] Company Společnost
$lang["customers_confirm_delete"] Are you sure you want to delete the selected customer(s)? Jste si jisti že chcete smazat vybrané zákazníky?
$lang["customers_confirm_restore"] Are you sure you want to restore selected customers(s)? Jste si jisti že chcete obnovit vybrané zákazníky?
$lang["customers_consent"] Registration consent Souhlas s registrací
$lang["customers_consent_required"] Registration consent is a required field. Souhlas s registrací je povinný.
$lang["customers_csv_import_failed"] CSV import failed Chyba při importu CSV
$lang["customers_csv_import_nodata_wrongformat"] The uploaded file has no data or is incorrectly formatted. Nahraný soubor neobsahuje žádná data nebo je chybně formátován.
$lang["customers_csv_import_partially_failed"] Customer import successful with some failures: Import zákazníků byl úspěšný s chybami:
$lang["customers_csv_import_success"] Customer import successful. Import zákazníků úspěšný.
$lang["customers_customer"] Customer Zákazník
$lang["customers_date"] Date Datum
$lang["customers_discount"] Discount Sleva
$lang["customers_discount_fixed"] Fixed Discount Pevná Sleva