Key English Dutch (Belgium)
$lang["employees_administrator"]
$lang["employees_basic_information"] Information Informatie
$lang["employees_cannot_be_deleted"] Unable to delete selected employee(s), one or more of the has processed sales or you are trying to delete your account. Kon de geselecteerde gebruilker(s) niet verwijderen, één of meerdere die u probeert te verwijderen hebben aankopen verwerkt.
$lang["employees_change_employee"]
$lang["employees_change_password"] Change Password Wijzig Paswoord
$lang["employees_clerk"]
$lang["employees_commission"]
$lang["employees_confirm_delete"] Are you sure you want to delete the selected employee(s)? Bent u zeker dat u de geselecteerde werknemers wil verwijderen?
$lang["employees_confirm_restore"] Are you sure you want to restore selected employee(s)? Bent u zeker dat u de geselecteerde werknemers wil herstellen?
$lang["employees_current_password"] Current Password Huidig Paswoord
$lang["employees_current_password_invalid"] Current Password is invalid. Huidig paswoord is ongeldig.
$lang["employees_employee"] Employee Werknemer
$lang["employees_error_adding_updating"] Employee add or update failed. Fout bij het toevoegen/aanpassen medewerker.
$lang["employees_error_deleting_demo_admin"] You can not delete the demo admin user. Je kan de demo gebruilker niet verwijderen.
$lang["employees_error_updating_demo_admin"] You can not change the demo admin user. Jij kan de demo gebruiker niet veranderen.
$lang["employees_language"] Language Taal
$lang["employees_login_info"] Login Login
$lang["employees_manager"]
$lang["employees_new"] New Employee N. Werknemer
$lang["employees_none_selected"] You have not selected any employee(s) to delete. U hebt geen werknemers geselecteerd.