Key English Azerbaijani
$lang["items_add_minus"] Inventory to add or subtract. İnventar + Topla və ya - Çıx.
$lang["items_allow_alt_description"] Allow Alternate Description Alternativ təsvirə icazə verin
$lang["items_amount_entry"] Amount Entry Məbləğ Əlavəsi
$lang["items_bulk_edit"] Bulk Edit Kütləvi Redaktə
$lang["items_buy_price_required"] Purchase Price is a required field. Alış qiyməti tələb olunan sahədir.
$lang["items_cannot_be_deleted"] Could not delete selected Item(s), one or more of the selected Items have sales. Seçilmiş Mal (lar) silmək mükün deyil, bir və ya birdən çox Mallarda Satışlar var.
$lang["items_cannot_find_item"] Item not found. Mal Tapılmadı.
$lang["items_categories"]
$lang["items_category"] Category Bolmə
$lang["items_category_new"]
$lang["items_category_required"] Category is a required field. Bölmə sahəsi boş qala bilməz.
$lang["items_change_all_to_allow_alt_desc"] Allow Alternate Description for all. Hamısı üçün Alternativ Təsvirə İcazə Verin.
$lang["items_change_all_to_not_allow_allow_desc"] Do not allow Alternate Description for all. Hamısı üçün Alternativ Təsvirə İcazə Verməyin.
$lang["items_change_all_to_serialized"] Change all to Serialized Hamısını Seriyalaşdırılmışa görə dəyişin
$lang["items_change_all_to_unserialized"] Change all to Unserialized Qeyri Seriyalara görə dəyiş
$lang["items_change_image"] Change Image Şəkili Dəyiş
$lang["items_confirm_bulk_edit"] Are you sure you want to edit selected Item(s)? Siz əminsinizmi ki işarələnmiş butun malları redaktə etmək istəyirsiniz?
$lang["items_confirm_bulk_edit_wipe_taxes"] All Item Tax information will be replaced. Bütün Məhsul Vergisi məlumatları dəyişdiriləcək.
$lang["items_confirm_delete"] Are you sure you want to delete selected item(s)? Seçilmiş element(ləri) silmək istədiyinizə əminsiniz?
$lang["items_confirm_restore"] Are you sure you want to restore selected item(s)? Seçilmiş element (lər) bərpa etmək istədiyinizə əminsinizmi?