Key English Azerbaijani
$lang["module_admin_cashups"]
$lang["module_admin_cashups_desc"]
$lang["module_attributes"] Attributes Atributlar
$lang["module_attributes_desc"] Add, Update, Delete, and Search attributes. Atributları əlavə et, yenilə, sil və ya axtar.
$lang["module_both"] Both Hər ikizi
$lang["module_cashups"] Cashups Qazanclar
$lang["module_cashups_desc"] Add, Update, Delete, and Search Cashups. Əlavə et, Yenilə, Sil və Qazancları axtar.
$lang["module_config"] Configuration Konfiqursiya
$lang["module_config_desc"] Change OSPOS's Configuration. ALSAN Konfiqurasiyasını dəyiş.
$lang["module_customers"] Customers Müştərilər
$lang["module_customers_desc"] Add, Update, Delete, and Search Customers. Əlavə et, Yenilə, Sil və Müştəriləri axtar.
$lang["module_employees"] Employees Əməkdaşlar
$lang["module_employees_desc"] Add, Update, Delete, and Search Employees. Əlavə et,Yenilə,Sil və Əməkdaşları axtar.
$lang["module_expenses"] Expenses Xərclər
$lang["module_expenses_categories"] Expenses Categories Xərclər Bölməsi
$lang["module_expenses_categories_desc"] Add, Update, and Delete Expenses Categories. Əlavə et,Yenilə və ya Xərclər bölməsini sil.
$lang["module_expenses_desc"] Add, Update, Delete, and Search Expenses. Əlavə et,Yenilə və ya Xərclər bölməsini axtar.
$lang["module_giftcards"] Gift Cards Hədiyyə kartı
$lang["module_giftcards_desc"] Add, Update, Delete and Search Gift Cards. Əlavə et,Yenilə,Sil və ya Hədiyyə kartlarını axtar.
$lang["module_home"] Home Əsas